Několik vět o historii turistiky v Petrovicích u Sedlčan

Okolní členitá krajina přímo láká k výletům do přírody. Takže příznivci turistiky všeho druhu se sdružili do malého odboru a pořádají každoročně několik akcí pro potěchu svou a jiných. Nejznámějším a hojně navštěvovaným, se stal pochod a cyklojízda Krajem kamenů. Který se koná, již přes čtyřicet let, druhou sobotu v září.
U zrodu organizované turistiky byli kolem roku 1970 manželé Kloudovi, zejména Květa rozená Hobzková, která již od svého mládí se zajímala o turistiku, absolvovala odborné turistické kurzy a srazy. Po roce 1960 soustředila kolem sebe v místní tělovýchovné jednotě SOKOL několik mladších i starších zájemců o turistiku. Podnikala s nimi kratší i delší výšlapy Petrovickem a v jeho blízkém okolí. Jaroslav Kloud byl tělem i duší fotbalistou, hrál na postu brankáře, byl dlouholetým kapitánem a pokladníkem TJ Sokol.
Po roce 1970 založili při místním TJ SOKOL odbor turistiky, jehož činnost byla pestrá a bohatá: pěší, vodácká, lyžařská, cyklo i vysokohorská turistika při každoroční účasti na “Týdnech VHT” ve Vysokých Tatrách.
V roce 1974 na schůzi turistického oddílu bylo rozhodnuto pořádat po vzoru pochodu Praha – Prčice dálkový pochod se startem i cílem v Petrovicích a hned dostal název Krajem kamenů.
V září 1975 jsme uspořádali první turistický pochod nazvaný “Krajem kamenů” s ohledem na charakter krajiny Petrovicka. Pochod velmi rychle vešel ve známost mezi turisty téměř po celé republice. Vzhledem ke krásné krajině s četnými výhledy, dobré organizaci, každoročnímu obměňování vyhlídkových tras, jejich dobrému značení a dalším, se mnozí každý rok pochodu zúčastňují. Od roku 1980 jsou součástí pochodu hvězdicové cílové jízdy a cyklotrasy Petrovickem. Akce se každoročně účastňuje 400 až 700 turistů.
Od roku 1983 pořádáme v červnu pro děti s doprovodem “Cestu pohádkovým lesem” , při které děti na tří až čtyř kilometrové trase krásnou romantickou krajinou se setkávají na až dvaceti stanovištích se známými pohádkovými postavami, od kterých při plnění různých úkolů dostávají drobné dárky. Rovněž tato akce získala oblibu v široké oblasti, o čemž svědčí každoroční účast čtyř až šesti stovek dětí.

Od roku 1990 byl odbor turistiky TJ SOKOL Petrovice zaregistrován Klubem českých turistů jako odbor KČT při sportov ním klubu Petrovice u Sedlčan.

V současné době vedoucím odboru je Jaroslav Kloud ml.

Za 40 let organizované turistiky v Petrovicích bylo uspořádáno velké množství turistických pochodů pěších, do hor, akcí na vodě, lyžích a kolech. Většinou se na nich podíleli členové kromě již jmenovaných z rodiny Kloudových, také z rodin Lomozových, Mikyškových, Kubíčkových, Šnajdrových, Šímových, Topičových, Kocourkových, Fedasových, Špičákových, Divokých a Kdolských, dále pak Dobřena Šáchová a Slávka Bendová. Další se odstěhovali nebo odešli tam, odkud není návratu. Naposled přišli do turistického oddílu pánové Václav Trča, Dušan Šimeček a Jan Matoušek.

V období let 1970 – 1980 v odboru turistiky TJ Sokol Petrovice bylo organizováno 30 členů. V současné době z těchto členů již jedna třetina nežije.Ve svých počátcích se závěr turistické sezony konal v hospůdce Boženky Vlkové v Zahrádce. Později také v hospůdce na Kuní. V posledních letech se sešlost turistů a příznivců turistiky na zakončení turistického roku koná v klubovně Spolku divadelních ochotníků v Petrovicích. Při tom jsou promítány filmy z pochodů nebo výletů členů, připomenuta životní výročí a případná úmrtí.

V těchto letech je v kronice uváděno množství akcí. Například jen v roce 1980 akce lyžařské (7 akcí), pěší turistiky (14 akcí), cykloturistiky (7 akcí), vodní turistiky (16 akcí) i vysokohorské turistiky (Přechod bulharského pohoří Pirin – 5 účastníků).

Každoročně je pořádáno mnoho akcí i na vzdálených místech, např. lyžařské turistiky. Přejezd Hrubého Jeseníku a Orlických hor, nebo cykloturistika na Slovensku (Týden na kole – trasa Rimavská Sobota – Stará Lubovňa, Kavkaz (18.7. – 29.7.1983 výstupy pod Elbrusem do výšky 5000 m).