Krajem kamenů

Prvý ročník se uskutečnil v sobotu 6. září 1975 na trasách 50 a 25 km a zúčastnilo se ho 120 pochodníků. Od počátků tohoto pochodu až dosud hlavní podíl na přípravě má Jarda řečený Bohoušek. Úkol je to velmi náročný. V současné době je pochod pořádán na šesti trasách a dvou cyklojízdách. Musí se projít a označit každoročně v terénu trasy pochodu, které se obměňují a většinou procházejí významnými místy naší krajiny jako jsou viklany Vrškámen a Husova kazatelna, jeskyňáři u mlýna Melena, Onen Svět, Obděnice a v posledních létech rozhledna Hodětín u Kuníčka. Bohoušek stanovuje trasu, vyhotovuje mapky, popisy tras a prochází před pochodem naplánované trasy. V poslední době za pomoci mladších členů turistického oddílu. Mnohá místa se musí prosekat mačetou případně křovinořezem, obnovit lávky přes potok Brzina a za pomoci zemědělského družstva upravit polnosti.

Pochod Praha- Prčice

Petrovičtí turisté pomáhali pochod organizačně zajišťovat od počátku sedmdesátých let a na trase se startem v Petrovicích zajišťují start a kontrolní punkty dosud. Na startu 46. ročníku v roce 2011 se sešlo 571 turistů a z toho 140 vystoupalo i na rozhlednu u Kuníčka.

Pohádkový les

Tato akce se poprvé konala 4. 6. 1983. Na její přípravě se podílelo 17 členů. Šlo asi 60 dětí a byla to akce první tohoto druhu v širokém okolí. V současné době se s cestami pohádkovým lesem roztrhl pytel. Petrovičtí turisté zorganizovali tuto akci v roce 2011 už po sedmadvacáté. Obvyklou trasu 3 km dlouhou prošlo 349 dětí s doprovodem 400 dospělých. Děti se setkaly s pohádkovými postavami na 18 stanovištích. Účinkovalo 30 dospělých a 33 dětí.
Odbor KČT je součástí Sportovního klubu Petrovice, který vznikl v roce 1990 z původního odboru turistiky TJ Sokol. V průběhu každého roku organizuje pro příznivce turistiky 3 hlavní akce:

Další akce pro veřejnost:

Petrovičtí turisté a příznivci turistiky se zúčastňují také pochodů pořádaných v našem regionu. Jsou to např.:
Nepravidelně jsou pořádány krátké pochody v nejbližším okolí Petrovic nazvané Petrovickem cestou necestou: